• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilskudd - Utdanningsløftet - personer uten rett til videregående opplæring

Om ordningen

Tilskuddet skal benyttes til å gi opplæringstilbud til voksne uten rett til videregående opplæring slik at de får mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse.

Målgruppe:
Målgruppe for ordningen er voksne uten rett til videregående opplæring (vgo). Det kan være personer som ikke har fullført utdanning utover grunnskolen og som har brukt opp retten til videregående opplæring, og mangler ett eller flere fag for å fullføre. Det kan også være personer uten rett til vgo, men som har arbeidserfaring og ønsker å formalisere kompetansen. Det er ingen nedre aldersgrense for målgruppen.


Opplæringstilbydere kan søke på midler fra Utdanningsløftet. Tilskuddet kan brukes til informasjonsarbeid, kartlegging og rekruttering, teoriopplæring (for eksempel fagkurs og eksamensforberedende kurs) eller annen opplæring. Det kan også gis tilskudd til norskopplæring/ekstra støtte i norsk i tilknytning til fagkurs og opplæring.

Merk! Tilskuddet gjelder ikke tiltak for kandidater med lære-/opplæringskontrakt, kontrakt fagbrev på jobb, yrkesfaglig rekvalifisering eller kontrakt om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring.

Vennligst vent...

Loader