• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Praksiskalkulator

Praksiskalkulator

Opplisting av praksis

Vi gjør oppmerksom på at dette skjemaet ikke skal sendes inn (selv om du trykker på knappen for å sende det inn vil det ikke bli mottatt og behandlet av fylkeskommunen).

Utregning av praksis før oppmelding til fag- og/eller svenneprøve
I dette trinnet kan du regne ut om du har tilstrekkelig praksis for å kunne melde deg opp til fag- og/eller svenneprøve. For å kunne melde deg opp til eksamen må du kunne dokumentere at du har relevant praksis innenfor et fag som tilsvarer 25% mer enn vanlig utdanning i faget. Dette innebærer at arbeidsgiver må utstede praksisattest som godtgjør at praksis dekker de mest vesentlige deler av læreplanen i faget. For de fleste fag kreves 60 måneder praksis i faget. Merk at selv om du har over 60 måneder praksis vil utdanningsavdelingen likevel vurdere din praksis opp mot målene i læreplanen - over 60 måneder praksis betyr altså ikke at din praksis er automatisk godkjent. Gå til Nordland Fylkeskommunes nettsider for nærmere informasjon.

Skjema for oppmelding til fagprøve som praksiskandidat finner du også på Nordland fylkeskommunes hjemmesider.

Om utregningen
Vi regner all praksis om til måneder (1 måned = 145 timer). Husk å skrive inn stillingsprosent (100% dersom det er full stilling). Vær oppmerksom på at du ikke kan fylle ut måneder og timer for samme praksis - i stedet må du skrive dem hver for seg.


//
Oppsummering
Sum måneder praksis
0
Vennligst vent...

Loader