• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame

Informasjon

Søknad om å sette opp reklame

Ønsker du å sette opp reklame eller lignende innretning langs fylkesveg i Nordland skal dette godkjennes av fylkeskommunen. Dette gjelder uansett avstand til veg og hvem som eier grunnen så lenge reklamen er rettet mot de vegfarende.

Fylkeskommunen behandler søknader med hjemmel i vegloven § 33 og 57.

Merk: Ved tilsvarende søknad for Europa-/riksveg må du henvende deg til Statens vegvesen. For kommunale veger kontaktes den respektive kommune.

Formålet:

  • Sikre at reklame som blir oppsatt langs fylkesveg er lovlig
  • Ivareta fylkeskommunens vegareal og eiendom  
  • Ivareta trafikksikkerhet 
     

Uten tillatelse er det heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger på for eksempel vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike installasjoner langs veg. Reklame festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse fra fylkeskommunen.

Vennligst vent...

Loader