• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Arbeid med ledningsanlegg over, under eller langs offentlig veg - søknad om tillatelse

Om søknaden

Om søknadsplikten

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg.

Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Ved søknad om arbeidsvarslingsplan skal denne søknaden om gravetillatelse fremvises/vedlegges.

Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll.

Søknad om tillatelse skal skje innen rimelig tid før planlagt oppstartdato.

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at Vegtrafikksentralen (telefon 175) varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig. Krav til arbeidsvarsling gjelder. Hvis den utførende ikke har generell arbeidsvarslingsplan skal arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes første hverdag etter at arbeidet er startet opp.

Riksveg: Søknad om gravetillatelse for riksveg sendes til Statens vegvesen på e-post: firmapost@vegvesen.no

Arbeidets art

Etter bestemmelsene i Veglovas §§ 32 og 57, samt i Ledningsforskriften skal det søkes om tillatelse for følgende:

Arbeidssted/tidspunkt

Oppgi hvilken fylkesveg eller gang/sykkelveg hoveddelen av arbeidet skal utføres ved/på. Flere strekk og rør legges til i andre steg i skjemaet.

Vennligst vent...

Loader