• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tilrettelagt skoleskyss for elever i videregående skole

Informasjon om skyssordning

Innsending av skjema
Søknaden fylles ut og leveres i henhold til instruksjoner gitt av skolen. Hvis ikke skjemaet fylles ut og leveres inn må skoleskyss dekkes av eleven selv.

Feilaktige opplysninger
Elever som på grunn av feilaktige opplysninger får dekket skoleskyss, eller får utstedt skysskort kan bli holdt økonomisk ansvarlige for fylkeskommunens kostnader. For elever under 18 år vil foresatte kunne bli holdt ansvarlige, jfr. lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. Dersom man mister skysskortet tilkommer det et administrasjonskostnad for å få utstedet et nytt.

Skyssgrense
Ved oppmåling og fastsetting av grense for skoleskyss skal måling foretas fra dør til dør. Korteste gangavstand etter brøytet veg (inkludert gang-/sykkelstier og tilsvarende) legges til grunn. Elever på videregående skole med mer enn 4 kilometer mellom hjem og hovedskole har rett til gratis skoleskyss. Elever som må benytte båt ved reise til og fra skolen har rett til gratis båtskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Elever må påregne å gå til/fra oppsamlingsplass for transportmiddel. Det legges til grunn at transporten skal utgjøre mesteparten av distansen mellom hjem og skole.

Delt bosted
Om retten til skyss sier Udir-2-2019 at "For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene."

Vennligst vent...

Loader